Skip to main content
Background image

Verkavelingen

Een bouwgrond opdelen of verkavelen? Voor verkoop van een of meerdere percelen bouwgrond, of bij de verdeling van een erfenis, heeft u een verkavelingsdossier nodig dat moet worden opgemaakt door een beëdigd landmeter, ook wel landmeter-expert. De landmeter zal de bestaande topografie opmeten en een basisplan opmaken. Vervolgens maakt hij een verkavelingsontwerp- en aanvraag op, dat hij indient bij de gemeente. Indien nodig wordt er ook een kap- of sloopvergunning aangevraagd. Daarna worden de gegevens voor de prekadastratie opgevraagd en de verkoopplannen opgemaakt. Tot slot worden de percelen afgepaald.

 

Wanneer is een verkavelingsdossier nodig?

 

 

Zoals gezegd moet er een dossier zijn voor de toekomstige verkoop van een of meerdere percelen bouwgrond, maar ook voor de verdeling van een erfenis. Om een perceel te verkavelen, moet u over een verkavelingsvergunning beschikken. Zonder dergelijke vergunning mogen de nieuwe percelen niet worden verkocht als bouwgrond en zouden nieuwe eigenaars van de grond niet de zekerheid hebben dat ze op de grond mogen bouwen. Vergunningsaanvragen moeten digitaal worden ingediend bij het omgevingsloket. Dit loket kent omgevingsvergunningen toe, wat de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning vervangt. Landmeetbureau Buyle kan u helpen met deze administratie.

 

Weet dat er sinds januari 2018 geen verkavelingsgunning meer vereist is, indien er na splitsing van een perceel slechts één onbebouwde kavel overblijft en dat verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan vijftien jaar in sommige gevallen niet langer bindend zijn.

 

Een concrete vraag of graag een offerte?

 

 

Ik help u graag verder.

 

Neem contact op