Skip to main content
Background image

Landmeetkunde

Perceelmeting

Perceelmeting

 

 

Met een perceelmeting kunt u de toestand van een terrein in kaart brengen. Afhankelijk van de vraag wordt het terrein niet alleen opgemeten, maar worden ook grachten, beplanting, afsluitingen en dergelijke meer in beeld gebracht. Aan de hand van deze gegevens wordt een plan uitgewerkt. De vraag naar perceelmetingen komt vaak van (tuin)architecten zodat zij een basis hebben voor hun ontwerp, of voor de opmaak van sloop- en kapvergunningen. Bij een perceelmeting worden geen uitspraken gedaan over juridische grenzen van het perceel. Is er effectief een grensonderzoek nodig, ook wel grensbepaling genoemd, dan kunt u ook hiervoor bij Landmeetbureau Buyle terecht.

 

Grensbepaling

Grensbepaling

 

 

Een grensonderzoek heeft als doel, zoals de naam het ook zegt, om de grenzen te bepalen van een perceel. Dit is bijvoorbeeld nodig voor eigenaars die de grenslijnen van hun percelen niet exact weten liggen of wanneer er onenigheid zou zijn met bijvoorbeeld buren. Enkel een beëdigd landmeter kan deze activiteit uitoefenen. Aan een grensbepaling gaat overigens steeds een perceelmeting vooraf. De landmeter raadpleegt voor de grensbepaling verschillende bronnen, zoals notarissen, meetplannen van andere landmeters, de gemeente, het kadaster en meer. Vervolgens maakt hij een proces-verbaal van opmeting op.

 

 

Proces-verbaal van opmeting

Een pv van opmeting kan gevraagd worden naar aanleiding van de verkoop van een eigendom, een nieuw opstalrecht of een splitsing van een eigendom. Ook een architect kan een dergelijk verslag vragen bij een landmeter om de precieze grenzen te kennen voor een ontwerp. Enkel een beëdigd landmeter, ook wel een landmeter-expert genoemd, mag deze plannen opmaken en ondertekenen. 

Proces-verbaal van splitsing

Vaak leidt een proces-verbaal van opmeting tot een proces-verbaal van splitsing. Hierbij moeten  nieuwe kadastrale nummers  worden gecreëerd in het kadaster. Hiervoor is een prekadastratie vereist, wat door Landmeetbureau Buyle standaard wordt aangeboden na een splitsing.

Afpaling

Afpaling

 

 

 

 

Wanneer er sprake zou zijn van een grensbetwisting kan een beëdigd landmeter worden aangesteld door de rechter als deskundige om de effectieve grens te bepalen of als bemiddelaar waarbij de buren onderling samen de grens kunnen bepalen. In elk geval wordt eerst het perceel opgemeten en wordt er een grensonderzoek uitgevoerd. Daarna is er overleg met de buren. Indien nodig wordt er bemiddeld om tot een oplossing te komen. Vervolgens wordt er een plan van afpaling opgemaakt en wordt dit plan geregistreerd, tot de effectieve grenspalen uiteindelijk geplaatst kunnen worden. Beide buren dienen akkoord te gaan met het plan van afpaling, anders is de grensbepaling eenzijdig en mogen er geen grenspalen geplaatst worden. De plaatsing van de palen mag overigens ook enkel door een landmeter-expert gebeuren.

 

 

Een landmeetkundige vraag?

 

 

Kan ik u helpen met één van deze diensten? Neem vrijblijvend contact op voor een eerste kennismaking!

 

Neem contact op